ανακάλυψε 107036 βιβλία

-% ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ

Αναγνωρίζοντες την μεγάλην σημασίαν και αξίαν της Πολυλογητικής και ιδία του κλάδου αυτής, γνωστού ως Ιστορικού Πλατειασμού, δια την προσέλκυσιν πελατών, και επιθυμούντες δια τούτο να συντελέσωμεν και ημείς, έστω και ολίγον, εις τον περαιτέρω πλουτισμόν του πνευματικού οπλοστασίου αυτής, προ δέκα περίπου ετών εθέσαμεν υπ' όψιν των τότε κορυφαίων καθηγητών της Πολυλογητικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρυσοστόμου Καλαλέ και κ. Ευλαλίας Θεοφράστου, ένα νέον Πολυλογητικόν Τεκμήριον. Οι ελλογιμώτατοι καθηγηταί συνέστησαν εις ημάς να συγγράψωμεν και δημοσιεύσωμεν εις δώδεκα τόμους ειδικήν περίληψιν προς κατοχύρωσιν του τεκμηρίου. Έως την σήμερον η Πολυλογητική γνώσις και πράξις ήτο διάχυτος αλλά δίχως συνείδησιν της εαυτής υπάρξεως. Οι επιδιδόμενοι εις αυτήν ήσαν άνθρωποι αυτοδίδακτοι και περιώριζον εαυτούς εις το να κοσμούν με τους λόγους των τον αέραν. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπόν να συστηματοποίηση την Πολυλογητικήν και δια του Τύπου να προσδώση εις αυτήν το κύρος ενός τόμου, όστις, εκτός των άλλων, θα κοσμή και τας βιβλιοθήκας των επαρκών αναγνωστών. Ίσως το εγχείρημα τούτο θεωρηθή παράτολμον, διότι ο πολυλογών συνήθως δεν αναγιγνώσκει, αλλά η παρούσα εργασία δεν απευθύνεται εις τους ερευνητάς της Πολυλογητικής, αλλά εις όσους έχουσι το ευγενές όραμα της διδασκαλίας της. (…) (Από την έκδοση του βιβλίου)

από 6.39 € 5.75 € Αγορασε το Ianos
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορές άνω των 25€

Πληροφορίες:

Menu
logo
Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας

για ΜΕΓΑΛΕΣ προσφορές